Ontslag Urkhoven

Uw werkgever in Urkhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Urkhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Urkhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Urkhoven. Uw werkgever in Urkhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Urkhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Urkhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Urkhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Urkhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Urkhoven of met bevallingsverlof bent in Urkhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Urkhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Urkhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Urkhoven
 • Als u in Urkhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Urkhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Urkhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Urkhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Urkhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Urkhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Urkhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Urkhoven. Uitzonderingen in Urkhoven;
 • Als uw werkgever in Urkhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Urkhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Urkhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Urkhoven niet geschikt voor uw werk in Urkhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Urkhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Urkhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Urkhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Urkhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Urkhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Urkhoven u eveneens wel ontslaan.