Ontslag Uppel

Uw werkgever in Uppel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Uppel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Uppel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Uppel. Uw werkgever in Uppel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Uppel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Uppel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Uppel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Uppel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Uppel of met bevallingsverlof bent in Uppel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Uppel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Uppel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Uppel
 • Als u in Uppel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Uppel wilt opnemen;
 • Omdat u in Uppel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Uppel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Uppel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Uppel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Uppel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Uppel. Uitzonderingen in Uppel;
 • Als uw werkgever in Uppel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Uppel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Uppel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Uppel niet geschikt voor uw werk in Uppel of
 • u functioneert niet voldoende in Uppel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Uppel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Uppel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Uppel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Uppel verblijft, dan mag uw werkgever in Uppel u eveneens wel ontslaan.