Ontslag Ungabuurt

Uw werkgever in Ungabuurt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ungabuurt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ungabuurt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ungabuurt. Uw werkgever in Ungabuurt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ungabuurt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ungabuurt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ungabuurt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ungabuurt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ungabuurt of met bevallingsverlof bent in Ungabuurt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ungabuurt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ungabuurt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ungabuurt
 • Als u in Ungabuurt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ungabuurt wilt opnemen;
 • Omdat u in Ungabuurt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ungabuurt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ungabuurt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ungabuurt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ungabuurt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ungabuurt. Uitzonderingen in Ungabuurt;
 • Als uw werkgever in Ungabuurt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ungabuurt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ungabuurt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ungabuurt niet geschikt voor uw werk in Ungabuurt of
 • u functioneert niet voldoende in Ungabuurt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ungabuurt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ungabuurt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ungabuurt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ungabuurt verblijft, dan mag uw werkgever in Ungabuurt u eveneens wel ontslaan.