Ontslag Ulvenhout ac

Uw werkgever in Ulvenhout ac mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ulvenhout ac zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ulvenhout ac

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ulvenhout ac. Uw werkgever in Ulvenhout ac mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ulvenhout ac arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ulvenhout ac niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ulvenhout ac te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ulvenhout ac u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ulvenhout ac of met bevallingsverlof bent in Ulvenhout ac.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ulvenhout ac kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ulvenhout ac die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ulvenhout ac
 • Als u in Ulvenhout ac lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ulvenhout ac wilt opnemen;
 • Omdat u in Ulvenhout ac lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ulvenhout ac lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ulvenhout ac wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ulvenhout ac op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ulvenhout ac

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ulvenhout ac. Uitzonderingen in Ulvenhout ac;
 • Als uw werkgever in Ulvenhout ac bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ulvenhout ac aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ulvenhout ac gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ulvenhout ac niet geschikt voor uw werk in Ulvenhout ac of
 • u functioneert niet voldoende in Ulvenhout ac.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ulvenhout ac

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ulvenhout ac niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ulvenhout ac of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ulvenhout ac verblijft, dan mag uw werkgever in Ulvenhout ac u eveneens wel ontslaan.