Ontslag Ulvenhout

Uw werkgever in Ulvenhout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ulvenhout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ulvenhout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ulvenhout. Uw werkgever in Ulvenhout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ulvenhout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ulvenhout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ulvenhout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ulvenhout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ulvenhout of met bevallingsverlof bent in Ulvenhout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ulvenhout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ulvenhout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ulvenhout
 • Als u in Ulvenhout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ulvenhout wilt opnemen;
 • Omdat u in Ulvenhout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ulvenhout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ulvenhout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ulvenhout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ulvenhout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ulvenhout. Uitzonderingen in Ulvenhout;
 • Als uw werkgever in Ulvenhout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ulvenhout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ulvenhout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ulvenhout niet geschikt voor uw werk in Ulvenhout of
 • u functioneert niet voldoende in Ulvenhout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ulvenhout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ulvenhout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ulvenhout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ulvenhout verblijft, dan mag uw werkgever in Ulvenhout u eveneens wel ontslaan.