Ontslag Ulvend

Uw werkgever in Ulvend mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ulvend zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ulvend

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ulvend. Uw werkgever in Ulvend mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ulvend arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ulvend niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ulvend te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ulvend u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ulvend of met bevallingsverlof bent in Ulvend.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ulvend kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ulvend die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ulvend
 • Als u in Ulvend lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ulvend wilt opnemen;
 • Omdat u in Ulvend lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ulvend lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ulvend wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ulvend op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ulvend

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ulvend. Uitzonderingen in Ulvend;
 • Als uw werkgever in Ulvend bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ulvend aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ulvend gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ulvend niet geschikt voor uw werk in Ulvend of
 • u functioneert niet voldoende in Ulvend.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ulvend

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ulvend niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ulvend of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ulvend verblijft, dan mag uw werkgever in Ulvend u eveneens wel ontslaan.