Ontslag Ulrum

Uw werkgever in Ulrum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ulrum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ulrum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ulrum. Uw werkgever in Ulrum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ulrum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ulrum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ulrum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ulrum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ulrum of met bevallingsverlof bent in Ulrum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ulrum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ulrum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ulrum
 • Als u in Ulrum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ulrum wilt opnemen;
 • Omdat u in Ulrum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ulrum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ulrum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ulrum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ulrum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ulrum. Uitzonderingen in Ulrum;
 • Als uw werkgever in Ulrum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ulrum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ulrum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ulrum niet geschikt voor uw werk in Ulrum of
 • u functioneert niet voldoende in Ulrum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ulrum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ulrum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ulrum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ulrum verblijft, dan mag uw werkgever in Ulrum u eveneens wel ontslaan.