Ontslag Ullingen

Uw werkgever in Ullingen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ullingen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ullingen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ullingen. Uw werkgever in Ullingen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ullingen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ullingen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ullingen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ullingen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ullingen of met bevallingsverlof bent in Ullingen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ullingen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ullingen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ullingen
 • Als u in Ullingen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ullingen wilt opnemen;
 • Omdat u in Ullingen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ullingen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ullingen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ullingen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ullingen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ullingen. Uitzonderingen in Ullingen;
 • Als uw werkgever in Ullingen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ullingen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ullingen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ullingen niet geschikt voor uw werk in Ullingen of
 • u functioneert niet voldoende in Ullingen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ullingen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ullingen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ullingen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ullingen verblijft, dan mag uw werkgever in Ullingen u eveneens wel ontslaan.