Ontslag Ulicoten

Uw werkgever in Ulicoten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ulicoten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ulicoten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ulicoten. Uw werkgever in Ulicoten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ulicoten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ulicoten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ulicoten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ulicoten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ulicoten of met bevallingsverlof bent in Ulicoten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ulicoten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ulicoten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ulicoten
 • Als u in Ulicoten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ulicoten wilt opnemen;
 • Omdat u in Ulicoten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ulicoten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ulicoten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ulicoten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ulicoten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ulicoten. Uitzonderingen in Ulicoten;
 • Als uw werkgever in Ulicoten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ulicoten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ulicoten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ulicoten niet geschikt voor uw werk in Ulicoten of
 • u functioneert niet voldoende in Ulicoten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ulicoten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ulicoten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ulicoten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ulicoten verblijft, dan mag uw werkgever in Ulicoten u eveneens wel ontslaan.