Ontslag Ulfterhoek

Uw werkgever in Ulfterhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ulfterhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ulfterhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ulfterhoek. Uw werkgever in Ulfterhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ulfterhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ulfterhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ulfterhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ulfterhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ulfterhoek of met bevallingsverlof bent in Ulfterhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ulfterhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ulfterhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ulfterhoek
 • Als u in Ulfterhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ulfterhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Ulfterhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ulfterhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ulfterhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ulfterhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ulfterhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ulfterhoek. Uitzonderingen in Ulfterhoek;
 • Als uw werkgever in Ulfterhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ulfterhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ulfterhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ulfterhoek niet geschikt voor uw werk in Ulfterhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Ulfterhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ulfterhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ulfterhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ulfterhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ulfterhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Ulfterhoek u eveneens wel ontslaan.