Ontslag Ulft

Uw werkgever in Ulft mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ulft zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ulft

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ulft. Uw werkgever in Ulft mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ulft arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ulft niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ulft te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ulft u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ulft of met bevallingsverlof bent in Ulft.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ulft kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ulft die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ulft
 • Als u in Ulft lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ulft wilt opnemen;
 • Omdat u in Ulft lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ulft lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ulft wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ulft op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ulft

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ulft. Uitzonderingen in Ulft;
 • Als uw werkgever in Ulft bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ulft aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ulft gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ulft niet geschikt voor uw werk in Ulft of
 • u functioneert niet voldoende in Ulft.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ulft

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ulft niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ulft of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ulft verblijft, dan mag uw werkgever in Ulft u eveneens wel ontslaan.