Ontslag Ulestraten

Uw werkgever in Ulestraten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ulestraten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ulestraten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ulestraten. Uw werkgever in Ulestraten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ulestraten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ulestraten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ulestraten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ulestraten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ulestraten of met bevallingsverlof bent in Ulestraten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ulestraten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ulestraten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ulestraten
 • Als u in Ulestraten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ulestraten wilt opnemen;
 • Omdat u in Ulestraten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ulestraten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ulestraten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ulestraten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ulestraten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ulestraten. Uitzonderingen in Ulestraten;
 • Als uw werkgever in Ulestraten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ulestraten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ulestraten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ulestraten niet geschikt voor uw werk in Ulestraten of
 • u functioneert niet voldoende in Ulestraten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ulestraten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ulestraten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ulestraten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ulestraten verblijft, dan mag uw werkgever in Ulestraten u eveneens wel ontslaan.