Ontslag Uitwijk

Uw werkgever in Uitwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Uitwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Uitwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Uitwijk. Uw werkgever in Uitwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Uitwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Uitwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Uitwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Uitwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Uitwijk of met bevallingsverlof bent in Uitwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Uitwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Uitwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Uitwijk
 • Als u in Uitwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Uitwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Uitwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Uitwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Uitwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Uitwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Uitwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Uitwijk. Uitzonderingen in Uitwijk;
 • Als uw werkgever in Uitwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Uitwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Uitwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Uitwijk niet geschikt voor uw werk in Uitwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Uitwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Uitwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Uitwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Uitwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Uitwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Uitwijk u eveneens wel ontslaan.