Ontslag Uitwierde

Uw werkgever in Uitwierde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Uitwierde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Uitwierde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Uitwierde. Uw werkgever in Uitwierde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Uitwierde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Uitwierde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Uitwierde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Uitwierde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Uitwierde of met bevallingsverlof bent in Uitwierde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Uitwierde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Uitwierde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Uitwierde
 • Als u in Uitwierde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Uitwierde wilt opnemen;
 • Omdat u in Uitwierde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Uitwierde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Uitwierde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Uitwierde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Uitwierde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Uitwierde. Uitzonderingen in Uitwierde;
 • Als uw werkgever in Uitwierde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Uitwierde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Uitwierde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Uitwierde niet geschikt voor uw werk in Uitwierde of
 • u functioneert niet voldoende in Uitwierde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Uitwierde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Uitwierde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Uitwierde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Uitwierde verblijft, dan mag uw werkgever in Uitwierde u eveneens wel ontslaan.