Ontslag Uitweg

Uw werkgever in Uitweg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Uitweg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Uitweg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Uitweg. Uw werkgever in Uitweg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Uitweg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Uitweg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Uitweg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Uitweg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Uitweg of met bevallingsverlof bent in Uitweg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Uitweg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Uitweg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Uitweg
 • Als u in Uitweg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Uitweg wilt opnemen;
 • Omdat u in Uitweg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Uitweg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Uitweg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Uitweg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Uitweg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Uitweg. Uitzonderingen in Uitweg;
 • Als uw werkgever in Uitweg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Uitweg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Uitweg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Uitweg niet geschikt voor uw werk in Uitweg of
 • u functioneert niet voldoende in Uitweg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Uitweg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Uitweg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Uitweg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Uitweg verblijft, dan mag uw werkgever in Uitweg u eveneens wel ontslaan.