Ontslag Uithuizermeeden

Uw werkgever in Uithuizermeeden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Uithuizermeeden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Uithuizermeeden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Uithuizermeeden. Uw werkgever in Uithuizermeeden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Uithuizermeeden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Uithuizermeeden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Uithuizermeeden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Uithuizermeeden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Uithuizermeeden of met bevallingsverlof bent in Uithuizermeeden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Uithuizermeeden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Uithuizermeeden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Uithuizermeeden
 • Als u in Uithuizermeeden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Uithuizermeeden wilt opnemen;
 • Omdat u in Uithuizermeeden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Uithuizermeeden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Uithuizermeeden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Uithuizermeeden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Uithuizermeeden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Uithuizermeeden. Uitzonderingen in Uithuizermeeden;
 • Als uw werkgever in Uithuizermeeden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Uithuizermeeden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Uithuizermeeden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Uithuizermeeden niet geschikt voor uw werk in Uithuizermeeden of
 • u functioneert niet voldoende in Uithuizermeeden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Uithuizermeeden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Uithuizermeeden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Uithuizermeeden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Uithuizermeeden verblijft, dan mag uw werkgever in Uithuizermeeden u eveneens wel ontslaan.