Ontslag Uithuizen

Uw werkgever in Uithuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Uithuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Uithuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Uithuizen. Uw werkgever in Uithuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Uithuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Uithuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Uithuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Uithuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Uithuizen of met bevallingsverlof bent in Uithuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Uithuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Uithuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Uithuizen
 • Als u in Uithuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Uithuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Uithuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Uithuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Uithuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Uithuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Uithuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Uithuizen. Uitzonderingen in Uithuizen;
 • Als uw werkgever in Uithuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Uithuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Uithuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Uithuizen niet geschikt voor uw werk in Uithuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Uithuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Uithuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Uithuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Uithuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Uithuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Uithuizen u eveneens wel ontslaan.