Ontslag Uithoorn

Uw werkgever in Uithoorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Uithoorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Uithoorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Uithoorn. Uw werkgever in Uithoorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Uithoorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Uithoorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Uithoorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Uithoorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Uithoorn of met bevallingsverlof bent in Uithoorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Uithoorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Uithoorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Uithoorn
 • Als u in Uithoorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Uithoorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Uithoorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Uithoorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Uithoorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Uithoorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Uithoorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Uithoorn. Uitzonderingen in Uithoorn;
 • Als uw werkgever in Uithoorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Uithoorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Uithoorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Uithoorn niet geschikt voor uw werk in Uithoorn of
 • u functioneert niet voldoende in Uithoorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Uithoorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Uithoorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Uithoorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Uithoorn verblijft, dan mag uw werkgever in Uithoorn u eveneens wel ontslaan.