Ontslag Uitgeest

Uw werkgever in Uitgeest mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Uitgeest zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Uitgeest

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Uitgeest. Uw werkgever in Uitgeest mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Uitgeest arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Uitgeest niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Uitgeest te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Uitgeest u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Uitgeest of met bevallingsverlof bent in Uitgeest.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Uitgeest kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Uitgeest die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Uitgeest
 • Als u in Uitgeest lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Uitgeest wilt opnemen;
 • Omdat u in Uitgeest lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Uitgeest lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Uitgeest wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Uitgeest op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Uitgeest

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Uitgeest. Uitzonderingen in Uitgeest;
 • Als uw werkgever in Uitgeest bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Uitgeest aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Uitgeest gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Uitgeest niet geschikt voor uw werk in Uitgeest of
 • u functioneert niet voldoende in Uitgeest.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Uitgeest

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Uitgeest niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Uitgeest of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Uitgeest verblijft, dan mag uw werkgever in Uitgeest u eveneens wel ontslaan.