Ontslag Uiteinde

Uw werkgever in Uiteinde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Uiteinde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Uiteinde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Uiteinde. Uw werkgever in Uiteinde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Uiteinde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Uiteinde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Uiteinde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Uiteinde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Uiteinde of met bevallingsverlof bent in Uiteinde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Uiteinde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Uiteinde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Uiteinde
 • Als u in Uiteinde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Uiteinde wilt opnemen;
 • Omdat u in Uiteinde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Uiteinde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Uiteinde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Uiteinde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Uiteinde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Uiteinde. Uitzonderingen in Uiteinde;
 • Als uw werkgever in Uiteinde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Uiteinde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Uiteinde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Uiteinde niet geschikt voor uw werk in Uiteinde of
 • u functioneert niet voldoende in Uiteinde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Uiteinde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Uiteinde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Uiteinde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Uiteinde verblijft, dan mag uw werkgever in Uiteinde u eveneens wel ontslaan.