Ontslag Uitdam

Uw werkgever in Uitdam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Uitdam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Uitdam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Uitdam. Uw werkgever in Uitdam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Uitdam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Uitdam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Uitdam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Uitdam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Uitdam of met bevallingsverlof bent in Uitdam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Uitdam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Uitdam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Uitdam
 • Als u in Uitdam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Uitdam wilt opnemen;
 • Omdat u in Uitdam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Uitdam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Uitdam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Uitdam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Uitdam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Uitdam. Uitzonderingen in Uitdam;
 • Als uw werkgever in Uitdam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Uitdam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Uitdam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Uitdam niet geschikt voor uw werk in Uitdam of
 • u functioneert niet voldoende in Uitdam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Uitdam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Uitdam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Uitdam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Uitdam verblijft, dan mag uw werkgever in Uitdam u eveneens wel ontslaan.