Ontslag Uilesprong /de ulesprong

Uw werkgever in Uilesprong /de ulesprong mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Uilesprong /de ulesprong zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Uilesprong /de ulesprong

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Uilesprong /de ulesprong. Uw werkgever in Uilesprong /de ulesprong mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Uilesprong /de ulesprong arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Uilesprong /de ulesprong niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Uilesprong /de ulesprong te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Uilesprong /de ulesprong u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Uilesprong /de ulesprong of met bevallingsverlof bent in Uilesprong /de ulesprong.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Uilesprong /de ulesprong kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Uilesprong /de ulesprong die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Uilesprong /de ulesprong
 • Als u in Uilesprong /de ulesprong lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Uilesprong /de ulesprong wilt opnemen;
 • Omdat u in Uilesprong /de ulesprong lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Uilesprong /de ulesprong lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Uilesprong /de ulesprong wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Uilesprong /de ulesprong op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Uilesprong /de ulesprong

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Uilesprong /de ulesprong. Uitzonderingen in Uilesprong /de ulesprong;
 • Als uw werkgever in Uilesprong /de ulesprong bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Uilesprong /de ulesprong aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Uilesprong /de ulesprong gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Uilesprong /de ulesprong niet geschikt voor uw werk in Uilesprong /de ulesprong of
 • u functioneert niet voldoende in Uilesprong /de ulesprong.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Uilesprong /de ulesprong

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Uilesprong /de ulesprong niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Uilesprong /de ulesprong of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Uilesprong /de ulesprong verblijft, dan mag uw werkgever in Uilesprong /de ulesprong u eveneens wel ontslaan.