Ontslag Ugchelen

Uw werkgever in Ugchelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ugchelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ugchelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ugchelen. Uw werkgever in Ugchelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ugchelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ugchelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ugchelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ugchelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ugchelen of met bevallingsverlof bent in Ugchelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ugchelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ugchelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ugchelen
 • Als u in Ugchelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ugchelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Ugchelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ugchelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ugchelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ugchelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ugchelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ugchelen. Uitzonderingen in Ugchelen;
 • Als uw werkgever in Ugchelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ugchelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ugchelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ugchelen niet geschikt voor uw werk in Ugchelen of
 • u functioneert niet voldoende in Ugchelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ugchelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ugchelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ugchelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ugchelen verblijft, dan mag uw werkgever in Ugchelen u eveneens wel ontslaan.