Ontslag Uffelte

Uw werkgever in Uffelte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Uffelte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Uffelte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Uffelte. Uw werkgever in Uffelte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Uffelte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Uffelte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Uffelte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Uffelte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Uffelte of met bevallingsverlof bent in Uffelte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Uffelte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Uffelte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Uffelte
 • Als u in Uffelte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Uffelte wilt opnemen;
 • Omdat u in Uffelte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Uffelte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Uffelte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Uffelte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Uffelte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Uffelte. Uitzonderingen in Uffelte;
 • Als uw werkgever in Uffelte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Uffelte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Uffelte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Uffelte niet geschikt voor uw werk in Uffelte of
 • u functioneert niet voldoende in Uffelte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Uffelte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Uffelte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Uffelte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Uffelte verblijft, dan mag uw werkgever in Uffelte u eveneens wel ontslaan.