Ontslag Uffelsen

Uw werkgever in Uffelsen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Uffelsen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Uffelsen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Uffelsen. Uw werkgever in Uffelsen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Uffelsen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Uffelsen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Uffelsen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Uffelsen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Uffelsen of met bevallingsverlof bent in Uffelsen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Uffelsen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Uffelsen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Uffelsen
 • Als u in Uffelsen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Uffelsen wilt opnemen;
 • Omdat u in Uffelsen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Uffelsen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Uffelsen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Uffelsen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Uffelsen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Uffelsen. Uitzonderingen in Uffelsen;
 • Als uw werkgever in Uffelsen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Uffelsen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Uffelsen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Uffelsen niet geschikt voor uw werk in Uffelsen of
 • u functioneert niet voldoende in Uffelsen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Uffelsen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Uffelsen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Uffelsen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Uffelsen verblijft, dan mag uw werkgever in Uffelsen u eveneens wel ontslaan.