Ontslag Udenhout

Uw werkgever in Udenhout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Udenhout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Udenhout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Udenhout. Uw werkgever in Udenhout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Udenhout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Udenhout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Udenhout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Udenhout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Udenhout of met bevallingsverlof bent in Udenhout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Udenhout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Udenhout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Udenhout
 • Als u in Udenhout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Udenhout wilt opnemen;
 • Omdat u in Udenhout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Udenhout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Udenhout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Udenhout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Udenhout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Udenhout. Uitzonderingen in Udenhout;
 • Als uw werkgever in Udenhout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Udenhout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Udenhout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Udenhout niet geschikt voor uw werk in Udenhout of
 • u functioneert niet voldoende in Udenhout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Udenhout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Udenhout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Udenhout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Udenhout verblijft, dan mag uw werkgever in Udenhout u eveneens wel ontslaan.