Ontslag Uddel

Uw werkgever in Uddel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Uddel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Uddel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Uddel. Uw werkgever in Uddel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Uddel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Uddel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Uddel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Uddel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Uddel of met bevallingsverlof bent in Uddel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Uddel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Uddel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Uddel
 • Als u in Uddel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Uddel wilt opnemen;
 • Omdat u in Uddel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Uddel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Uddel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Uddel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Uddel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Uddel. Uitzonderingen in Uddel;
 • Als uw werkgever in Uddel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Uddel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Uddel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Uddel niet geschikt voor uw werk in Uddel of
 • u functioneert niet voldoende in Uddel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Uddel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Uddel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Uddel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Uddel verblijft, dan mag uw werkgever in Uddel u eveneens wel ontslaan.