Ontslag Ubroek

Uw werkgever in Ubroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ubroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ubroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ubroek. Uw werkgever in Ubroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ubroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ubroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ubroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ubroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ubroek of met bevallingsverlof bent in Ubroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ubroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ubroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ubroek
 • Als u in Ubroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ubroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Ubroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ubroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ubroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ubroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ubroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ubroek. Uitzonderingen in Ubroek;
 • Als uw werkgever in Ubroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ubroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ubroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ubroek niet geschikt voor uw werk in Ubroek of
 • u functioneert niet voldoende in Ubroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ubroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ubroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ubroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ubroek verblijft, dan mag uw werkgever in Ubroek u eveneens wel ontslaan.