Ontslag Ubbena

Uw werkgever in Ubbena mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ubbena zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ubbena

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ubbena. Uw werkgever in Ubbena mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ubbena arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ubbena niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ubbena te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ubbena u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ubbena of met bevallingsverlof bent in Ubbena.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ubbena kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ubbena die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ubbena
 • Als u in Ubbena lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ubbena wilt opnemen;
 • Omdat u in Ubbena lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ubbena lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ubbena wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ubbena op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ubbena

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ubbena. Uitzonderingen in Ubbena;
 • Als uw werkgever in Ubbena bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ubbena aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ubbena gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ubbena niet geschikt voor uw werk in Ubbena of
 • u functioneert niet voldoende in Ubbena.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ubbena

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ubbena niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ubbena of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ubbena verblijft, dan mag uw werkgever in Ubbena u eveneens wel ontslaan.