Ontslag Ubachsberg

Uw werkgever in Ubachsberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ubachsberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ubachsberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ubachsberg. Uw werkgever in Ubachsberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ubachsberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ubachsberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ubachsberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ubachsberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ubachsberg of met bevallingsverlof bent in Ubachsberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ubachsberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ubachsberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ubachsberg
 • Als u in Ubachsberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ubachsberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Ubachsberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ubachsberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ubachsberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ubachsberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ubachsberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ubachsberg. Uitzonderingen in Ubachsberg;
 • Als uw werkgever in Ubachsberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ubachsberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ubachsberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ubachsberg niet geschikt voor uw werk in Ubachsberg of
 • u functioneert niet voldoende in Ubachsberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ubachsberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ubachsberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ubachsberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ubachsberg verblijft, dan mag uw werkgever in Ubachsberg u eveneens wel ontslaan.