Ontslag Ubach over worms

Uw werkgever in Ubach over worms mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ubach over worms zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ubach over worms

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ubach over worms. Uw werkgever in Ubach over worms mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ubach over worms arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ubach over worms niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ubach over worms te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ubach over worms u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ubach over worms of met bevallingsverlof bent in Ubach over worms.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ubach over worms kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ubach over worms die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ubach over worms
 • Als u in Ubach over worms lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ubach over worms wilt opnemen;
 • Omdat u in Ubach over worms lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ubach over worms lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ubach over worms wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ubach over worms op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ubach over worms

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ubach over worms. Uitzonderingen in Ubach over worms;
 • Als uw werkgever in Ubach over worms bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ubach over worms aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ubach over worms gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ubach over worms niet geschikt voor uw werk in Ubach over worms of
 • u functioneert niet voldoende in Ubach over worms.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ubach over worms

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ubach over worms niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ubach over worms of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ubach over worms verblijft, dan mag uw werkgever in Ubach over worms u eveneens wel ontslaan.