Ontslag Tzummarum /tsjummearum

Uw werkgever in Tzummarum /tsjummearum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tzummarum /tsjummearum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tzummarum /tsjummearum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tzummarum /tsjummearum. Uw werkgever in Tzummarum /tsjummearum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tzummarum /tsjummearum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tzummarum /tsjummearum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tzummarum /tsjummearum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tzummarum /tsjummearum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tzummarum /tsjummearum of met bevallingsverlof bent in Tzummarum /tsjummearum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tzummarum /tsjummearum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tzummarum /tsjummearum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tzummarum /tsjummearum
 • Als u in Tzummarum /tsjummearum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tzummarum /tsjummearum wilt opnemen;
 • Omdat u in Tzummarum /tsjummearum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tzummarum /tsjummearum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tzummarum /tsjummearum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tzummarum /tsjummearum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tzummarum /tsjummearum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tzummarum /tsjummearum. Uitzonderingen in Tzummarum /tsjummearum;
 • Als uw werkgever in Tzummarum /tsjummearum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tzummarum /tsjummearum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tzummarum /tsjummearum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tzummarum /tsjummearum niet geschikt voor uw werk in Tzummarum /tsjummearum of
 • u functioneert niet voldoende in Tzummarum /tsjummearum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tzummarum /tsjummearum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tzummarum /tsjummearum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tzummarum /tsjummearum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tzummarum /tsjummearum verblijft, dan mag uw werkgever in Tzummarum /tsjummearum u eveneens wel ontslaan.