Ontslag Tytsjerk /tietjerk

Uw werkgever in Tytsjerk /tietjerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tytsjerk /tietjerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tytsjerk /tietjerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tytsjerk /tietjerk. Uw werkgever in Tytsjerk /tietjerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tytsjerk /tietjerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tytsjerk /tietjerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tytsjerk /tietjerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tytsjerk /tietjerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tytsjerk /tietjerk of met bevallingsverlof bent in Tytsjerk /tietjerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tytsjerk /tietjerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tytsjerk /tietjerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tytsjerk /tietjerk
 • Als u in Tytsjerk /tietjerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tytsjerk /tietjerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Tytsjerk /tietjerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tytsjerk /tietjerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tytsjerk /tietjerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tytsjerk /tietjerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tytsjerk /tietjerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tytsjerk /tietjerk. Uitzonderingen in Tytsjerk /tietjerk;
 • Als uw werkgever in Tytsjerk /tietjerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tytsjerk /tietjerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tytsjerk /tietjerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tytsjerk /tietjerk niet geschikt voor uw werk in Tytsjerk /tietjerk of
 • u functioneert niet voldoende in Tytsjerk /tietjerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tytsjerk /tietjerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tytsjerk /tietjerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tytsjerk /tietjerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tytsjerk /tietjerk verblijft, dan mag uw werkgever in Tytsjerk /tietjerk u eveneens wel ontslaan.