Ontslag Tynaarlo

Uw werkgever in Tynaarlo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tynaarlo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tynaarlo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tynaarlo. Uw werkgever in Tynaarlo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tynaarlo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tynaarlo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tynaarlo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tynaarlo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tynaarlo of met bevallingsverlof bent in Tynaarlo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tynaarlo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tynaarlo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tynaarlo
 • Als u in Tynaarlo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tynaarlo wilt opnemen;
 • Omdat u in Tynaarlo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tynaarlo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tynaarlo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tynaarlo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tynaarlo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tynaarlo. Uitzonderingen in Tynaarlo;
 • Als uw werkgever in Tynaarlo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tynaarlo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tynaarlo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tynaarlo niet geschikt voor uw werk in Tynaarlo of
 • u functioneert niet voldoende in Tynaarlo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tynaarlo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tynaarlo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tynaarlo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tynaarlo verblijft, dan mag uw werkgever in Tynaarlo u eveneens wel ontslaan.