Ontslag Twisk

Uw werkgever in Twisk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Twisk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Twisk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Twisk. Uw werkgever in Twisk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Twisk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Twisk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Twisk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Twisk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Twisk of met bevallingsverlof bent in Twisk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Twisk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Twisk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Twisk
 • Als u in Twisk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Twisk wilt opnemen;
 • Omdat u in Twisk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Twisk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Twisk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Twisk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Twisk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Twisk. Uitzonderingen in Twisk;
 • Als uw werkgever in Twisk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Twisk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Twisk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Twisk niet geschikt voor uw werk in Twisk of
 • u functioneert niet voldoende in Twisk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Twisk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Twisk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Twisk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Twisk verblijft, dan mag uw werkgever in Twisk u eveneens wel ontslaan.