Ontslag Twijzelerheide /twizelerheide

Uw werkgever in Twijzelerheide /twizelerheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Twijzelerheide /twizelerheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Twijzelerheide /twizelerheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Twijzelerheide /twizelerheide. Uw werkgever in Twijzelerheide /twizelerheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Twijzelerheide /twizelerheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Twijzelerheide /twizelerheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Twijzelerheide /twizelerheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Twijzelerheide /twizelerheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Twijzelerheide /twizelerheide of met bevallingsverlof bent in Twijzelerheide /twizelerheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Twijzelerheide /twizelerheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Twijzelerheide /twizelerheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Twijzelerheide /twizelerheide
 • Als u in Twijzelerheide /twizelerheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Twijzelerheide /twizelerheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Twijzelerheide /twizelerheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Twijzelerheide /twizelerheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Twijzelerheide /twizelerheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Twijzelerheide /twizelerheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Twijzelerheide /twizelerheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Twijzelerheide /twizelerheide. Uitzonderingen in Twijzelerheide /twizelerheide;
 • Als uw werkgever in Twijzelerheide /twizelerheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Twijzelerheide /twizelerheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Twijzelerheide /twizelerheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Twijzelerheide /twizelerheide niet geschikt voor uw werk in Twijzelerheide /twizelerheide of
 • u functioneert niet voldoende in Twijzelerheide /twizelerheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Twijzelerheide /twizelerheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Twijzelerheide /twizelerheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Twijzelerheide /twizelerheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Twijzelerheide /twizelerheide verblijft, dan mag uw werkgever in Twijzelerheide /twizelerheide u eveneens wel ontslaan.