Ontslag Twijzel /twizel

Uw werkgever in Twijzel /twizel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Twijzel /twizel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Twijzel /twizel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Twijzel /twizel. Uw werkgever in Twijzel /twizel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Twijzel /twizel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Twijzel /twizel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Twijzel /twizel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Twijzel /twizel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Twijzel /twizel of met bevallingsverlof bent in Twijzel /twizel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Twijzel /twizel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Twijzel /twizel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Twijzel /twizel
 • Als u in Twijzel /twizel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Twijzel /twizel wilt opnemen;
 • Omdat u in Twijzel /twizel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Twijzel /twizel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Twijzel /twizel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Twijzel /twizel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Twijzel /twizel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Twijzel /twizel. Uitzonderingen in Twijzel /twizel;
 • Als uw werkgever in Twijzel /twizel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Twijzel /twizel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Twijzel /twizel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Twijzel /twizel niet geschikt voor uw werk in Twijzel /twizel of
 • u functioneert niet voldoende in Twijzel /twizel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Twijzel /twizel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Twijzel /twizel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Twijzel /twizel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Twijzel /twizel verblijft, dan mag uw werkgever in Twijzel /twizel u eveneens wel ontslaan.