Ontslag Twello

Uw werkgever in Twello mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Twello zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Twello

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Twello. Uw werkgever in Twello mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Twello arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Twello niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Twello te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Twello u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Twello of met bevallingsverlof bent in Twello.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Twello kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Twello die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Twello
 • Als u in Twello lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Twello wilt opnemen;
 • Omdat u in Twello lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Twello lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Twello wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Twello op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Twello

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Twello. Uitzonderingen in Twello;
 • Als uw werkgever in Twello bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Twello aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Twello gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Twello niet geschikt voor uw werk in Twello of
 • u functioneert niet voldoende in Twello.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Twello

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Twello niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Twello of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Twello verblijft, dan mag uw werkgever in Twello u eveneens wel ontslaan.