Ontslag Twekkelo

Uw werkgever in Twekkelo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Twekkelo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Twekkelo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Twekkelo. Uw werkgever in Twekkelo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Twekkelo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Twekkelo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Twekkelo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Twekkelo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Twekkelo of met bevallingsverlof bent in Twekkelo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Twekkelo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Twekkelo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Twekkelo
 • Als u in Twekkelo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Twekkelo wilt opnemen;
 • Omdat u in Twekkelo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Twekkelo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Twekkelo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Twekkelo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Twekkelo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Twekkelo. Uitzonderingen in Twekkelo;
 • Als uw werkgever in Twekkelo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Twekkelo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Twekkelo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Twekkelo niet geschikt voor uw werk in Twekkelo of
 • u functioneert niet voldoende in Twekkelo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Twekkelo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Twekkelo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Twekkelo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Twekkelo verblijft, dan mag uw werkgever in Twekkelo u eveneens wel ontslaan.