Ontslag Tweesluizen

Uw werkgever in Tweesluizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tweesluizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tweesluizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tweesluizen. Uw werkgever in Tweesluizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tweesluizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tweesluizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tweesluizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tweesluizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tweesluizen of met bevallingsverlof bent in Tweesluizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tweesluizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tweesluizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tweesluizen
 • Als u in Tweesluizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tweesluizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Tweesluizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tweesluizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tweesluizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tweesluizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tweesluizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tweesluizen. Uitzonderingen in Tweesluizen;
 • Als uw werkgever in Tweesluizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tweesluizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tweesluizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tweesluizen niet geschikt voor uw werk in Tweesluizen of
 • u functioneert niet voldoende in Tweesluizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tweesluizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tweesluizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tweesluizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tweesluizen verblijft, dan mag uw werkgever in Tweesluizen u eveneens wel ontslaan.