Ontslag Tweehuizen

Uw werkgever in Tweehuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tweehuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tweehuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tweehuizen. Uw werkgever in Tweehuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tweehuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tweehuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tweehuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tweehuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tweehuizen of met bevallingsverlof bent in Tweehuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tweehuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tweehuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tweehuizen
 • Als u in Tweehuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tweehuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Tweehuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tweehuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tweehuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tweehuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tweehuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tweehuizen. Uitzonderingen in Tweehuizen;
 • Als uw werkgever in Tweehuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tweehuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tweehuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tweehuizen niet geschikt voor uw werk in Tweehuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Tweehuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tweehuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tweehuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tweehuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tweehuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Tweehuizen u eveneens wel ontslaan.