Ontslag Tweede tol

Uw werkgever in Tweede tol mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tweede tol zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tweede tol

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tweede tol. Uw werkgever in Tweede tol mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tweede tol arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tweede tol niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tweede tol te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tweede tol u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tweede tol of met bevallingsverlof bent in Tweede tol.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tweede tol kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tweede tol die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tweede tol
 • Als u in Tweede tol lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tweede tol wilt opnemen;
 • Omdat u in Tweede tol lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tweede tol lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tweede tol wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tweede tol op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tweede tol

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tweede tol. Uitzonderingen in Tweede tol;
 • Als uw werkgever in Tweede tol bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tweede tol aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tweede tol gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tweede tol niet geschikt voor uw werk in Tweede tol of
 • u functioneert niet voldoende in Tweede tol.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tweede tol

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tweede tol niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tweede tol of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tweede tol verblijft, dan mag uw werkgever in Tweede tol u eveneens wel ontslaan.