Ontslag Tweede dwarsdiep

Uw werkgever in Tweede dwarsdiep mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tweede dwarsdiep zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tweede dwarsdiep

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tweede dwarsdiep. Uw werkgever in Tweede dwarsdiep mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tweede dwarsdiep arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tweede dwarsdiep niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tweede dwarsdiep te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tweede dwarsdiep u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tweede dwarsdiep of met bevallingsverlof bent in Tweede dwarsdiep.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tweede dwarsdiep kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tweede dwarsdiep die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tweede dwarsdiep
 • Als u in Tweede dwarsdiep lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tweede dwarsdiep wilt opnemen;
 • Omdat u in Tweede dwarsdiep lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tweede dwarsdiep lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tweede dwarsdiep wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tweede dwarsdiep op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tweede dwarsdiep

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tweede dwarsdiep. Uitzonderingen in Tweede dwarsdiep;
 • Als uw werkgever in Tweede dwarsdiep bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tweede dwarsdiep aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tweede dwarsdiep gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tweede dwarsdiep niet geschikt voor uw werk in Tweede dwarsdiep of
 • u functioneert niet voldoende in Tweede dwarsdiep.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tweede dwarsdiep

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tweede dwarsdiep niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tweede dwarsdiep of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tweede dwarsdiep verblijft, dan mag uw werkgever in Tweede dwarsdiep u eveneens wel ontslaan.