Ontslag Tuuthees

Uw werkgever in Tuuthees mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tuuthees zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tuuthees

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tuuthees. Uw werkgever in Tuuthees mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tuuthees arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tuuthees niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tuuthees te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tuuthees u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tuuthees of met bevallingsverlof bent in Tuuthees.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tuuthees kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tuuthees die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tuuthees
 • Als u in Tuuthees lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tuuthees wilt opnemen;
 • Omdat u in Tuuthees lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tuuthees lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tuuthees wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tuuthees op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tuuthees

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tuuthees. Uitzonderingen in Tuuthees;
 • Als uw werkgever in Tuuthees bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tuuthees aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tuuthees gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tuuthees niet geschikt voor uw werk in Tuuthees of
 • u functioneert niet voldoende in Tuuthees.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tuuthees

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tuuthees niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tuuthees of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tuuthees verblijft, dan mag uw werkgever in Tuuthees u eveneens wel ontslaan.