Ontslag Tusveld

Uw werkgever in Tusveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tusveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tusveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tusveld. Uw werkgever in Tusveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tusveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tusveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tusveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tusveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tusveld of met bevallingsverlof bent in Tusveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tusveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tusveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tusveld
 • Als u in Tusveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tusveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Tusveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tusveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tusveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tusveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tusveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tusveld. Uitzonderingen in Tusveld;
 • Als uw werkgever in Tusveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tusveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tusveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tusveld niet geschikt voor uw werk in Tusveld of
 • u functioneert niet voldoende in Tusveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tusveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tusveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tusveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tusveld verblijft, dan mag uw werkgever in Tusveld u eveneens wel ontslaan.