Ontslag Tussenlanen

Uw werkgever in Tussenlanen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tussenlanen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tussenlanen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tussenlanen. Uw werkgever in Tussenlanen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tussenlanen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tussenlanen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tussenlanen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tussenlanen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tussenlanen of met bevallingsverlof bent in Tussenlanen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tussenlanen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tussenlanen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tussenlanen
 • Als u in Tussenlanen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tussenlanen wilt opnemen;
 • Omdat u in Tussenlanen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tussenlanen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tussenlanen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tussenlanen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tussenlanen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tussenlanen. Uitzonderingen in Tussenlanen;
 • Als uw werkgever in Tussenlanen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tussenlanen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tussenlanen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tussenlanen niet geschikt voor uw werk in Tussenlanen of
 • u functioneert niet voldoende in Tussenlanen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tussenlanen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tussenlanen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tussenlanen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tussenlanen verblijft, dan mag uw werkgever in Tussenlanen u eveneens wel ontslaan.