Ontslag Tussenklappen

Uw werkgever in Tussenklappen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tussenklappen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tussenklappen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tussenklappen. Uw werkgever in Tussenklappen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tussenklappen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tussenklappen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tussenklappen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tussenklappen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tussenklappen of met bevallingsverlof bent in Tussenklappen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tussenklappen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tussenklappen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tussenklappen
 • Als u in Tussenklappen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tussenklappen wilt opnemen;
 • Omdat u in Tussenklappen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tussenklappen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tussenklappen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tussenklappen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tussenklappen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tussenklappen. Uitzonderingen in Tussenklappen;
 • Als uw werkgever in Tussenklappen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tussenklappen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tussenklappen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tussenklappen niet geschikt voor uw werk in Tussenklappen of
 • u functioneert niet voldoende in Tussenklappen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tussenklappen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tussenklappen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tussenklappen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tussenklappen verblijft, dan mag uw werkgever in Tussenklappen u eveneens wel ontslaan.