Ontslag Tusschenloegen

Uw werkgever in Tusschenloegen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tusschenloegen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tusschenloegen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tusschenloegen. Uw werkgever in Tusschenloegen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tusschenloegen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tusschenloegen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tusschenloegen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tusschenloegen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tusschenloegen of met bevallingsverlof bent in Tusschenloegen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tusschenloegen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tusschenloegen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tusschenloegen
 • Als u in Tusschenloegen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tusschenloegen wilt opnemen;
 • Omdat u in Tusschenloegen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tusschenloegen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tusschenloegen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tusschenloegen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tusschenloegen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tusschenloegen. Uitzonderingen in Tusschenloegen;
 • Als uw werkgever in Tusschenloegen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tusschenloegen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tusschenloegen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tusschenloegen niet geschikt voor uw werk in Tusschenloegen of
 • u functioneert niet voldoende in Tusschenloegen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tusschenloegen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tusschenloegen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tusschenloegen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tusschenloegen verblijft, dan mag uw werkgever in Tusschenloegen u eveneens wel ontslaan.