Ontslag Tusschen de bruggen

Uw werkgever in Tusschen de bruggen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tusschen de bruggen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tusschen de bruggen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tusschen de bruggen. Uw werkgever in Tusschen de bruggen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tusschen de bruggen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tusschen de bruggen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tusschen de bruggen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tusschen de bruggen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tusschen de bruggen of met bevallingsverlof bent in Tusschen de bruggen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tusschen de bruggen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tusschen de bruggen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tusschen de bruggen
 • Als u in Tusschen de bruggen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tusschen de bruggen wilt opnemen;
 • Omdat u in Tusschen de bruggen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tusschen de bruggen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tusschen de bruggen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tusschen de bruggen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tusschen de bruggen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tusschen de bruggen. Uitzonderingen in Tusschen de bruggen;
 • Als uw werkgever in Tusschen de bruggen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tusschen de bruggen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tusschen de bruggen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tusschen de bruggen niet geschikt voor uw werk in Tusschen de bruggen of
 • u functioneert niet voldoende in Tusschen de bruggen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tusschen de bruggen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tusschen de bruggen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tusschen de bruggen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tusschen de bruggen verblijft, dan mag uw werkgever in Tusschen de bruggen u eveneens wel ontslaan.