Ontslag Turkeije /turkeye (?)

Uw werkgever in Turkeije /turkeye (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Turkeije /turkeye (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Turkeije /turkeye (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Turkeije /turkeye (?). Uw werkgever in Turkeije /turkeye (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Turkeije /turkeye (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Turkeije /turkeye (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Turkeije /turkeye (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Turkeije /turkeye (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Turkeije /turkeye (?) of met bevallingsverlof bent in Turkeije /turkeye (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Turkeije /turkeye (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Turkeije /turkeye (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Turkeije /turkeye (?)
 • Als u in Turkeije /turkeye (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Turkeije /turkeye (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Turkeije /turkeye (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Turkeije /turkeye (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Turkeije /turkeye (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Turkeije /turkeye (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Turkeije /turkeye (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Turkeije /turkeye (?). Uitzonderingen in Turkeije /turkeye (?);
 • Als uw werkgever in Turkeije /turkeye (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Turkeije /turkeye (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Turkeije /turkeye (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Turkeije /turkeye (?) niet geschikt voor uw werk in Turkeije /turkeye (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Turkeije /turkeye (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Turkeije /turkeye (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Turkeije /turkeye (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Turkeije /turkeye (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Turkeije /turkeye (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Turkeije /turkeye (?) u eveneens wel ontslaan.